Com reestructurar una assignatura en aprenentatge cooperatiu?


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Com reestructurar una assignatura en aprenentatge cooperatiu?"

Transcripción

1 Com reestructurar una assignatura en aprenentatge cooperatiu? Francesc Josep Sánchez Robert Castelldefels, 10 de febrer de 2003

2 Guió basat en l Electrònica Digital (ED) L assignatura tradicional i la nova assignatura Avantatges de l aprenentatge cooperatiu Com s ha de començar? Decidir les activitats docents, com s aprèn ED? Com s avalua ED? Quina funció realitza la carpeta de curs Generació de documents Referències i annexes 2

3 Assignatura convencional TEMA 1 Sistemes Combinacionals TEMA 2 Sistemes Seqüencials Tot el temari és explicat pel professor en classes lectives Els estudiants seuen i escolten, o no... Solament s ha de preparar (a més dels apunts de classe del professor) la guia docent de pàgines per la seva aprovació per la Comissió Docent Se suposa que l estudiant estudia Se suposa que fa informes previs de laboratori i exercicis i problemes Si no aprova, doncs, ja repetirà... Sensació de que els estudiants no s esforcen prou, no estudien com per aprovat, hi ha baix rendiment acadèmic, vénen mal preparats de secundària, etc... 3

4 Programari de suport: Minilog OrCAD PSPICE La nova assignatura Potser que canviant una mica, obtinguem alguna millora... Idea de VHDL i de disseny de sistemes amb PLD TEMA 1: Sistemes Combinacionals TEMA 2:Sistemes Seqüencials Idea de microprocessadors Projecte d aplicació - pràctic, - amb recerca a la web, - documents en anglès, - etc.. Assignatura ampliada amb nous i engrescadors objectius Redefinició de l assignatura amb el mètode docent de l aprenentatge cooperatiu Cal introduir conceptes d assignatures més avançades per a justificar perquè expliquem el nostre temari Cal ensenyar mètodes d estudi, anglès, recerca documentació, a redactar i exposar documents, etc 4

5 Els avantatges de l aprenentatge cooperatiu Motiva per l estudi Promou una actitud d implicació i d iniciativa Augmenta el grau de comprensió de la feina que es fa i del perquè es fa i permet el domini dels procediments i conceptes Volum de la feina realitzada i de la seva qualitat Afavoreix la relació social i la interacció entre companys i amb el professor Redueix l abandonament Millora la capacitat d escriptura i de comunicació oral Permet acomodar estudiants de diferent nivell i procedència, etc. Encaixa perfectament en les noves orientacions ECTS i EEES... 5

6 Com s ha de començar? Com que es tracta d implementar un canvi molt substancial de metodologia, cal posar-s hi s hi com a mínim 3 setmanes abans del començament del curs Es recomanable començar per un grup pilot. Si l assignatura té diversos d grups, cal escollir-ne un, per exemple el grup del professor coordinador. Tot i que és millor que hi treballin dos professors des d un començament Així, el grup pilot que fa la prova, genera la primera versió del l material i posa en pràctica la nova mecànica de funcionament. Cal compatibilitzar les qualificacions del Net-Àrea d ambdós mètodes 6

7 Decidir les activitats docents TEORIA DE MÍNIMS PROBLEMES I EXERCICIS D APLICACIÓ EX ASSIGNATURA ED PROJECTE D APLICACIÓ REALITZACIÓ PRESENTACIÓ PA CARPETA DE CURS CA CONTROLS DE MÍNIMS MI DE GRUP CG 100% de la qualificació SUB 7

8 Com s aprèn ED? Transformació progressiva en Notes de classe del professor Documents PDF d internet i web d ED Mapa conceptural d ED (Aprenentatge significatiu) Recursos per a aprendre ED Carpeta de curs del grup (per a recollir, classificar i presentar la feina feta) Col lecció d exercicis Transformació progressiva en Exercicis amb metodologia AC Textos convencionals d ED Pràctiques i projectes de demostració Projecte d aplicació 8

9 Quadre d avaluació de l assignatura Avaluació ED S ha de decidir el % de cada activitat docent TI Mínims (30%) TG Control de grup (10%) TG Exercicis (25%) TG TG Projecte d aplicació (20%) Carpeta del curs (5%) Subjectiva (10%) Taula de qualificacions Actualització periòdica del rendiment al CA-DI 7 de 9 mínims aprovats 9

10 Teoria Pla de treball Pla de treball setmanal 4h lectives + 4h de treball addicional Problemes i exercicis E (1,5h) Sessió explicactiva de teoria Projecte d aplicació TGA (1,5h) Sessió de treball en grup de teoria Controls TGB (1h) Sessió de treball en grup de problemes Carpeta de curs TGC ( 1,5h) Sessió de treball en grup addicional Activitats acadèmiques TI Treball individual Pla de treball 10

11 Teoria, exercicis i problemes EXERCICIS I PROBLEMES EX (25%) 12 exercicis durant el quadrimestre El professor corregeix i retorna de seguida amb indicacions de millora 40 estudiants 13 grups cooperatius En realitat, els exercicis i els problemes són la base de la matèria. Podríem dir que la teoria és la estrictament necessària per resoldre els problemes proposats Assignatura basada en problemes (PBL) Permet el seguiment de l aprenentatge Es corregeixen segons els criteris establerts que dificulten la còpia 11

12 Controls i exàmens CONTROLS DE MÍNIMS MI (30%) DE GRUP CG (10%) Per assegurar-se se que cada estudiant estudia suficientment El treball continu i els controls sorpresa continus de mínims obliguen a l estudi amb seriositat i constància Per assegurar-se se que el grup funciona bé, i El curs s acaba a la s aprèn conjuntament setmana 14 (els parcials són per En general, es proposen com exàmens de grup recuperar mínims) els problemes de disseny de la col lecció lecció (part 1: aula + part 2: casa) 12

13 Composició de la carpeta de curs del grup Un registre ben classificat i ben presentat de la feina feta durant el semestre 5% Registre de les sessions de treball Registre del temps d estudi setmanal La millor manera d expressar què s ha après a l assignatura ED Guions de les unitats i notes de classe Índex Altres materials cercats al CA_DI i a la internet Carpeta de curs del grup cooperatiu Altres carpetes a desenvolupar Recull d exercicis 25% Glossari (opcional) Memòria i presentació del projecte d aplicació Recull de controls de mínims i de grup Més de 12 exercicis corregits! 20% 40% 11 o més controls corregits! Carpeta de l assignatura Carpeta del professor 13

14 Com s avalua la carpeta de curs? La carpeta incorpora el 90% de la qualificació de l assignatura Durant les setmanes 9 i 14 del curs: revisió, indicacions de millora i full d autoavaluació (5%) Els exercicis i controls ja estan corregits i avaluats pel professor (40 %) El projecte d aplicació es presenta públicament i s avalua durant les últimes sessions lectives (20%) La carpeta és una mostra directa contrastable del nivell de coneixements assolit i de la qualitat del treball realitzat pel grup cooperatiu 14

15 Generació de documents i material Per als estudiants i professors 1. Guia docent de l'assignatura (per a la comissió docent) 2. Organització del curs 3. Temari: índex detallat, documents al CA-DI i a la internet 4. Pla de treball setmanal 5. Full de cconeixements mínims 6. Exercicis de mínims i problemes de disseny 7. Criteris de correcció i avaluació d exercicis 8. Propostes inicials de projectes d aplicació 9. Plantilla de redacció i presentació del PA 10. Enquesta d autoavaluació del funcionament del grup 11. Enquesta tipus SEEQ adaptada al treball cooperatiu 12. Organització de la carpeta de curs 13. Full d autoavaluació de la carpeta de curs Per als professors 14. Full de càlcul d avaluació 15. Full de càlcul del temps de treball o dedicació a l assignatura 16. Full de càlcul de processament resultats d enquesta SEEQ 17. Transformació de les notes de classe, etc... Disposem del kit kit de documents *. *.doc per no haver de començar de zero 15

16 1. Guia docent de l assignatura * Per a notificar i validar (Comissió Acadèmica) el canvi de metodologia que es desitja introduir Descripció i informació de referència Objectius: Coneixements previs: Metodologia docent: Temari i distribució temporal: Altres activitats: Bibliografia bàsica: Bibliografia complementària: Criteris d avaluació: Introducció de Notes en el NetÀrea. Pla de treball (més endavant com un document) * Segons el MODEL FITXA ASSIGNATURA disponible al CA-DI 16

17 2. Organització del curs Organització Treball cooperatiu, grups de 3 estudiants, projecte d aplicació, controls de grup, exercicis, controls de mínims Càrrega de treball Feina contínua durant el quadrimestre, 1h de dedicació per cada hora lectiva, treball individual (E), treball en grup a classe (TGA + TGB), treball en grup fora de classe (TGC) Apartats bàsics de la carpeta de curs + avaluació de la carpeta de curs Quadre resum d avaluació del curs d Electrònica Digital Mode de treball Net Àrea (Avaluació continuada) Conceptes S9 S14 Última avaluació MI CA EX CG PA CA EX CG PA MI Subj Individual Controls de 15% 15% mínims (30%) Carpeta de 2,5% 2,5% curs (5%) Grup Exercicis (25%) 12% 13% Control Grup 5% 5% (10%) Projecte d Aplicació (20%) 5% 15% Subjectiva (10%) 10% 17

18 3. Temari Unitats bàsiques, Unitats d aplicacions pràctiques Unitats de demostració de conceptes avançats Documents en anglès al CA-DI i a la web 18

19 4. Pla de treball setmanal (I) Tipus d activitat Repassar apunts o preparar classes Treballar en un exercici en grup Treballar en un exercici individualment Realització d un control o examen Reunió o consulta amb el professor Treballar el projecte d aplicació Codi REP EXG EXI EXA TUT PAP Nivell de productivitat (NPR) He perdut el temps He après molt 4 Codi 19

20 4. Pla de treball setmanal (II) Horari lectiu Fora d horari lectiu SETMANA 1 Equip de treball: G S1 E3 DATA: Dilluns 29 de setembre MI: 3 NPR: Participants: Descripció: UNITAT Característiques elèctriques dels circuits digitals Nivells lògics i característica de transferència. Marge de soroll. Temps de propagació. Potència dissipada. El Fan-out. Sortida en col lector obert. Funcions cablejades (wired AND). Sortides tri-state. Exemple de circuits integrats. Característiques de les diferents famílies lògiques. Comparativa. Evolució de les famílies lògiques. Corba d envelliment. Exemple de famílies de Texas Instruments S3 TGC3 Equip de treball: G Data: HI HF: TA: NPR: Participants: Descripció: S han d apuntar les activitats realitzades Data: HI HF: TA: NPR: Participants: Descripció: S1 TGB3 DATA: Divendres 3 d octubre MI: NPR: Participants: Descripció: Lliurament de l EX1. Proposta del EX2: exercicis de representació de funcions lògiques i simplificació amb Taula de Karnaugh (Mínim 2) S3 TI3 Data: HI HF: TA: NPR: Estudiant 1 Descripció S1 TGA3 DATA: Divendres 3 d octubre MI: 2 NPR: Participants: Descripció: UNITAT Disseny de sistemes combinacionals i blocs estàndard Disseny de circuits senzills Conceptes previs: literal, producte, suma, màxterm, mínterm Forma canònica i grups complets de funcions Realització de diagrames lògics Simplificació de funcions. Mètodes de zeros i de uns i funcions incompletament especificades Data: HI HF: TA: NPR: Estudiant 2 Descripció Data: HI HF: TA: NPR: Estudiant 3 Descripció Temps total d estudi en Grup hores Individual Estudiant 1 Estudiant 2 Estudiant 3 20

21 5. Full de coneixements mínims És un dels aspectes més importants Tenen la funció de garantir l aprenentatge de tots els membres del grup cooperatiu Per una assignatura de 4 crèdits Aproximadament 8 9 mínims Si l estudiant no aprova el 80% dels mínims suspens amb independència de les altres qualificacions S aproven a través de controls col locats al final d algunes classes (20 25 minuts) i per sorpresa A les setmanes d'exàmens recuperació mínims 1 2 SISTEMES COMBINACIONALS Sistemes de numeració, operacions i codis. Conèixer els sistemes de numeració binari, octal i hexadecimal. Canvi de base i realització d operacions aritmètiques amb nombres amb mòdul i signe en complement a 2. Conèixer els codis binaris més usuals per a la representació d informació: binari natural, BCD, Gray, ASCII, etc Conèixer l àlgebra de Boole i les seves propietats. Representació algebraica de funcions lògiques en forma canònica. Simplificació amb taula de Karnaugh i realització de circuits lògics amb grups complets de funcions Setmana % de la qualificació 21

22 6. Exercicis de mínims i problemes de disseny Es tracta de reorientar la col lecció de problemes i exàmens de l assignatura clàssica La majoria de problemes i exercicis són de disseny (en lloc d exercicis d anàlisi) Exercicis de mínims: Per reforçar la taula de coneixements mínims Problemes de disseny: Per preparar i orientar el projecte d aplicació Molts d ells són basats en aplicacions pràctiques i incorporen circuits integrats comercials (datasheets en anglès) Ja s ha començat a redactar exercicis directament en anglès i continuarem fent-ho Cada setmana, cada grup de treball, ha de resoldre un exercici proposat en el temps establert Els exercicis són corregits (segons els criteris de correcció)i lliurats als estudiants amb les indicacions de millora Reaorientar enunciats per a la resolució cooperativa 22

23 7. Criteris de correcció i avaluació d exercicis 23

24 8. Propostes inicials de projectes d aplicació Aplicacions pràctiques Possibles de ser estructurades i desenvolupades amb els coneixements de l assignatura a mida que avança el curs Permet justificar el perquè expliquem un temari determinat Els estudiants de primer aprenen a classificar, revisar i cercar informació El professor ha d orientar els projectes i les raonaments dels estudiants per a que s assemblin als altres exercicis de disseny realitzats durant el curs Exemples de títols: Sistema de seguiment i visualització d estacions de metro Calculadora electrònica senzilla Interfície de comunicacions sèrie Diana electrònica Sistema de control dels ascensors o persianes de l EPSC 24

25 9. Plantilla de redacció i presentació del PA Tal com fa la plantilla per l elaboració del PFC Capítol 1: Resum, taula de contingut, Introducció i Especificacions del Projecte d Aplicació, diagrama de blocs general Capítol 2: Disseny del PA Bloc 1: Disseny, simulació, muntatge i mesures Bloc 2:... Capítol 3: Conclusions, millores futures, bibliografia, transparències de presentació oral o pòster Full de control i seguiment dels PA 25

26 10. Enquesta d autoavaluació del funcionament del grup Sempre sol haver-hi un parell o tres grups cooperatius que tenen problemes de funcionament: Algú d ells no fa la feina, no va a les reunions TGC, no progressa, etc.. L enquesta s utilitza a partir de la 5 6 setmana per detectar problemes en alguns grups de treball S ha d intentar parlar (en privat) amb el grup conflictiu per tal d arreglar la situació, evitant de modificar els grups. Es tracta que també aprenguin a resoldre conflictes. 26

27 11. Enquesta tipus SEEQ adaptada al treball cooperatiu Aquesta enquesta es passa al final del curs (45 preguntes) Proporciona informació molt valuosa que ha de servir per contrastar les impressions del professor i realitzar canvis per al proper curs Hem adaptat l enquesta SEEQ de l ICE (centrada en el professor) per introduir aspectes relacionats amb l aprenentatge cooperatiu Hem realitzat un full d introducció d enquestes per obtenir gràfiques 27

28 12. Full de càlcul per introduir i graficar enquestes Qüestió I1 10 Qüestió I Aquest curs comparat amb altres, ha estat: Molt fàcil (1); Fàcil (2), Normal (3); Difícil (4); Molt difícil (5) La càrrega de treball d aquest curs comparat amb altres, ha es tat: Mo lt petita (1); P etita (2); Normal (3); Gran (4); Molt gran (5) 5 28

29 Electrònica Digital ORGANITZACIÓ DE LA CARPETA DE CURS Bloc 1: Índex de totes les activitats proposades durant el curs amb indicació de la seva localització dintre de la carpeta 13. Organització de la carpeta de curs Classificació de les notes de classe, documents obtinguts de la web i el CA-DI i exercicis realitzats sessió a sessió o bé setmana a setmana d acord amb el pla de treball setmanal Controls de mínims classificats darrere de cada concepte teòric que s avalua Registre de les sessions de treball en grup (TGC) realitzades segons el pla de treball fora de l horari de classe. Utilitzeu les pàgines que trobareu al pla de treball setmanal per cada setmana. Cal indicar, el tipus d activitat realitzada, amb el temps invertit per a cada activitat, el nivell de productivitat i el temps total setmanal invertit. Informes d autoavaluació de les activitats del grup que es proposin durant el curs Ampliacions, resums, experiments, informació addicional, etc. que s hagi desenvolupat per cada tema. (Opcional). Aquest material també ha d estar classificat en el lloc corresponent Bloc 2: Memòria del disseny del projecte d aplicació i material elaborat per a la seva presentació oral Bloc 3: Glossari de terminologia tècnica de l assignatura (Opcional) Avaluació de la carpeta de curs La qualificació es realitzarà atenent als criteris que podeu trobar al document Avaluació de la carpeta de curs setmana 9 i setmana

30 14. Full d autoavaluació de la carpeta de curs Per a les setmanes 9 i 14 La valoració que fan els propis estudiants de la seva carpeta és bastant raonable! Electrònica Digital AVALUACIÓ DE LA CARPETA DE CURS SETMANA 14 Data: Grup de classe: Grup e treball al que pertany la carpeta avaluada: GRUP AVALUADOR: (en cas d autoavaluació pels propis estudiants) P = puntuació (0-10); W = pes de l apartat; T = qualificació = P W Heu de posar un sol nombre en cada casella. Organització, ordre i facilitat de lectura. Assigneu la màxima puntuació si: - El material de la carpeta és fàcilment llegible (33%) - Té un índex d activitats i exercicis proposats (33%) - Es pot trobat ràpidament qualsevol element concret, o saber si hi manca (33%) Presentació de la carpeta. Assigneu la puntuació màxima si: - Les fulles són iguals i tenen el mateix format (30%) - Les fulles tenen marges adequats i informació significativa als encapçalaments i peus de pàgina (30%) - El material està fet amb processador de text (40%) Els registres de les sessions de treball TGC. Assigneu màxima puntuació si: - Són concisos (33%) - Tenen informació completa dels assistents i horari (33%) - Tenen informació clara dels objectius i dels resultats de la sessió (33%) (Si solament hi ha un X% de registres, multipliqueu la nota per X/100) Activitats del projecte d aplicació. Assigneu puntuació màxima si: - S inclou la memòria redactada segons la plantilla (30%) Portada, Índex, Capítol I, Capítol II, Capítol III Exercicis i controls. Assigneu la puntuació màxima si: - Si estan tots ordenats i classificats correctament (50%) - S han realitzat seguint els criteris: plantejament, mètode, desenvolupament, solució i verificació (probablement també hi ha versions millorades) (50%) Notes de classe i glossari de termes d Electrònica Digital. Assigneu la puntuació màxima si: Notes de classe: - Les notes de classe són ben classificades (20%) - Hi ha impresos i classificats els documents del CA-DI - Hi ha els datasheets de fabricant dels xips de classe - Hi ha ampliacions, resums, experiments, informació addicional, etc. que s hagi desenvolupat per cada tema (20%) Glossari: - És complet (conté tots els termes i definicions noves (30%) - És concís i clar en la definició dels termes (30%) Qualificació global (suma de la columna) P W T

31 15. Full de càlcul d avaluació Imprescindible per a introduir i portar el control de totes les qualificacions Exemple de full de qualificacions de mínims GRUP 1B7 NOMS SISTEMES COMBINACIONALS M1 M2 M3 M4 M5 G1 1B71 xxx ,5 10 yyy 5 7 7,5 3,5 3,5 3,5 7,5 3,5 zzz 5 7,5 3,5 5 3,5 3,5 7,5 G2 1B71 xxx 4 yyy 4 3 3,5 3,5 zzz ,5 3,5 10 3,5 G3 1B72 xxx ,5 2 3,5 3,5 10 yyy ,5 10 3,5 zzz 6 7 3,5 2 7,5 7,5 3,5 G4 1B72 yyy 8 xxx 5 3,5 3,5 3,5 2 3,5 2 3,5 3,5 zzz 7 Mínim aprovat al primer control Mínim recuperat Mínim que continua suspès Sempre se sap quins mínims s han superat 31

32 16. Full de càlcul del temps de treball o dedicació a l assignatura Exemple de gràfica de temps de dedicació fins a la setmana 5 Grup 1B3 Ajuda a saber si es manté el ritme adequat 32

33 17. Transformació de les notes de classe (I) Punt de partida: notes de classe del professor Baixar-les a copisteria Transformació i reordenació del temari en unitats per a cada sessió de treball (en grup o explicativa) Desenvolupament de material (transparències, quadres, mapes conceptuals), específics per a l aprenentatge de l assignatura cooperativament Anar substituint material de fotocòpies per documentació en format electrònic per l accés des de la intranet o la internet Cap al disseny d un text d aprenentatge significatiu 33

34 17. Transformació de les notes de classe (II) Exemple de transparència significativa per introduir una unitat 34

35 Documentació 18. Estructuració del CA-DI Treballs i seguiment de grups Prestatges Informació per complementar les notes de classe Qualificacions i temps de dedicació a l ED 35

36 19. Disseny d una pàgina web de l assignatura Per complementar el CA-DI amb informació més genèrica Per orientar estudiants de secundària Per posar informació tècnica de més abast 36

37 20. Organització dels directoris de l assignatura al servidor Imprescindible reorganitzar els directoris per al treball en grup dels professors i anar arxivant la feina realitzada Directoris per conceptes i per cursos acadèmics Per guardar la còpia de web de l assignatura Per col locar documents a realitzar i discutir entre els professors 37

38 21. Diari de funcionament Per registrar totes les activitats desenvolupades pels professors a l hora de reorganitzar l assignatura Per organitzar el treball cooperatiu dels professors Per apuntar les idees que van sortint Per a presentar resums de l actuació docent (coordinació horitzontal, etc...) 38

39 Referències Per consultar com hem posat en marxa aquesta experiència de millora de la qualitat docent: [1] Web l ED: [2] D. W. Johnson, R. T. Johnson, K. A. Smith, Active learning: Cooperation in the College Classroom, Interaction Book Company, Edina, MN, 1991 [3] Institut de Ciències de l Educació (ICE-UPC), Grup d Interès en l Aprenentatge Cooperatiu (GIAC) [4] F. J. Sánchez Robert, Cooperative Learning in the Digital Electronics Course at the EPSC-UPC, International Conference on Engineering Education (ICEE), 2003 [5] F. J. Sánchez, R. Casanella, I. Fernández, Introducción Sistemática del Aprendizaje Cooperativo en la Asignatura Electrónica Digital de la EPSC, XI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET), 2003 També disponible el kit de documents per reestructurar una assignatura cooperativament 39

40 Temps previst 1BT4-01 1BT4-02 1BT4-03 1BT4-04 1BT4-05 1BT4-07 1BT4-08 1BT4-10 Temps de treball Electrònica Digital Annex: Seguiment del temps d estudi setmanal 1BT Setmanes Detecció de problemes en els grups Temps previst 1B-01 Temps de treball Electrònica Digital Cada grup cooperatiu compta el temps dedicat a l estudi de l assignatura (concepte de crèdit ECTS) B-02 1B-03 1B-04 1B-05 1B-06 1B-07 1B-08 1B-09 1B-10 1B-11 1B-12 1B Setmanes

41 Annex: Algunes valoracions dels estudiants (03/04 1) Grup 1BT4 (26 estudiants) Qüestió A1 M = 3, Qües tió A2 M = 4, El cu r s m 'h a s e m b lat in te l le ctu alm e n t engrescador i estim ulant He après coses que considero valuoses Qüestió D1 Qüestió A5 M = 3,7 M = 3, El grups de treball coo peratiu han estat una bo na eina per a es tudiar, aprendre l assignatura i compartir coneixements i idees També he après més anglès, a treballar en grup i a realitzar presentacions orals 41

42 Annex: Algunes valoracions dels estudiants (03/04 1) Grup 1BT4 (26 estudiants) Qüestió C5 M = 3,64 Qüestió G3 M = 3, Les reunio ns de treball en grup que hem o rganitzat re gularme nt fo ra de l ho rari le c tiu, han e s tat pro fito s e s i d utilitat Els continguts dels exàmens i d altres treballs avaluats es corresponien amb els continguts del curs, i d acord amb l èmfasi que va posar el professor a cada tema 42

43 Annex: Algunes valoracions dels estudiants (03/04 1) Grup 1BT4 (26 estudiants) Qüestió H4 Qüestió K3 M = 2,96 M = 3, La carpeta de curs m ha ajudat a organitzar el meu estudi Recomanaria l'aplicació del mètode de l'aprenentatge cooperatiu a altres assignatures de la carrera 43

44 Annex: Algunes valoracions dels estudiants (03/04 1) Grup 1BT4 (26 estudiants) Qüestió I2 Qüestió I1 M = 4,47 12 M = 3, La càrrega de treball d aquest curs comparat amb altres, ha es tat: Mo lt petita (1); P etita (2); Normal (3); Gran (4); Molt gran (5) Aquest curs comparat amb altres, ha estat: Molt fàcil (1); Fàcil (2), Normal (3); Difícil (4); Molt difícil (5) 44

45 Annex: Anàlisi de la feina del professor S ha començat a registrar la feina que implica pel professor el plantejament d una assignatura en aprenentatge cooperatiu QP Assignatura convencional 4 professors 5 grups 180 estudiants QT Assignatura convencional (1B2) 1 professor 40 estudiants Imposició mètode AC als estudiants i a 2 professors Estimacions de temps de dedicació dels professors curs anterior: un professor aplica AC i hi ha coexistència amb grup convencional Assignatura en AC (1B1) (1B3) 1 professor 2 grups QP Assignatura en AC 3 professors 5 grups 186 estudiants procés d evolució: millora de l assignatura i treball cooperatiu entre equip de professors QT Assignatura en AC 2 professors 2 grups 70 estudiants 45

46 Annex: Anàlisi de la feina del professor QT-03/04 20 setmanes reals Mitjana de dedicació (coordinador) amb 5 hores de classe 9,75 hores descomptant temps de BEC i PNM 25,0 Full de càlcul amb classificació de tipus d activitat Règim permanent 5 hores de classe 10 hores de dedicació docent Tipus d activitat Classe de teoria E Classe de teoria TGA Classe de problemes TGB Preparar nou material Corregir Consultes estudiants Coordinació curs preparar exercicis i controls Becari de l'assignatura Tutoria estudiants Tutoria i lesctures PFC Codi CTE TGB TGA PNM COR EST CUR PEX BEC TUT PFC Hores setmanals ED 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Setmanes del curs FJSR 46

Sitemap